O NAMA

Agencija za kompjuterske delatnosti IP COMPUTERS je registrovana 2007.godine pod MB: 60975515, PIB: 105323262, TR: 325-9500500307278-56 OTP Banka

Danas je nezamislivo raditi sa računarima bez kvalitetne informatičke podrške, a naša firma istu pruža tokom cele sedmice, osim vikendom i praznicima, od 09.00-17.00 časova.

IP COMPUTERS pruža sledeće usluge:

1. Sagledavanje i analiza postojeće IT opreme i informatičke podrške koja obuhvata:

– analiza upotrebe postojeće IT opreme u skladu sa sadašnjim i budućim zahtevima i potrebama
– sagledavanje kvaliteta i kvantiteta IT opreme
– analiza troškova održavanja IT opreme
– analiza bezbednosti u zaštiti podataka i mogućnosti pristupa podacima
– analiza obuke kadra i stručno usavršavanje za rad na računarima

2. Planiranje i nabavka IT opreme:

u dogovoru sa stručnim i najodgovornijim kadrovima planiranje i izrada plana nabavke IT opreme na godišnjem nivou
nabavka IT opreme najboljeg odnosa cene i kvaliteta

3. Prodaja i instalacija softvera:

– prodaja i instalacija Microsoft proizvoda (operativni sistemi, office paketi i dr.)
– prodaja i instalacija antivirusnih programa
– prodaja i instalacija nameskih programa potrebni za rad u poslovnom okruženju

4. Projektovanje, izrada i održavanje računarskih mreža:

– izrada računarske mreže na osnovu projekta
– instalacija i administriranje servera, priključivanje korisnika na računarsku mrežu
– povezivanje korisnika na internet

5. Zaštita i oporavak podataka:

– instalacija programa za zaštitu od virusa i drugih štetnih programa
– instalacija programa za zaštitu od upada u vaš računar i preuzimanja važnih podataka
– pronalaženje i ukljanjanje virusa i štetnih programa
– čuvanje podataka i e-mailova na sigurne lokacije
– instalacija i obuka u radu sa potrebnim hardverom i softverom za elektronsko plaćanje

6. Reklamiranje preduzeća i pojedinaca:

– analiza dosadašnjeg izdvajanja za reklamiranje i davanje predloga za poboljšanje efekta reklamiranja
– izrada veb stranica i interaktivnih sajtova koji omogućuju neposrednu razmenu podataka korisnika i klijenata
– izrada multimedijalnih propagandnih materijala karakterističnih za delatnost preduzeća ili pojedinaca
– izrada majica, olovaka. upaljača, kalendara, notesa, vizit karti, nalepnica i drugog reklamno-propagandnog materijala

7. Održavanje IT opreme po najpovoljnijim cenama:

– stručno servisiranje IT opreme od strane obučenog i iskusnog kadra
– maksimalno smanjenje vremena od prijave kvara do popravke istog
– maksimalno optimizovane cene usluga
– ponuda sklapanja poslovno-tehnickog ugovora na godišnjem nivou koji omogućuje uštedu troškova servisiranja i održavanja i do 30%

8. Ostale uslužne delatnosti:

– priprema za štampu kataloga, flajera, vizit karti, knjiga i ostalog materijala za štampanje
– izrada i ukoričavanje referata, seminarskih i maturskih radova iz raznih predmeta i oblasti za osnovne i srednje škole

Ako ste prepoznali neku od usluga koju Vam možemo sa zadovoljstvom pružiti u sadašnjoj a i budućoj saradnji možete nas kontaktirati:

mobilni: 064/262-4937
e-mail: office@ipcomputers.co.rs

Scroll to Top